wetenswaardig!

op 16-10-12 Ontvangen van NSVP:

LinkedIn grootste bedreiging voor recruiters

9 oktober 2012 16:32 –

Ingrid Kooijman, redactie NSVP:

Het werving en selectieproces zal ingrijpend veranderen”, meldt het brancherapport van ABN AMRO en RecruitmentLab over de recruitment- en werving & selectiesector. Het rapport gaat niet alleen over de ontwikkelingen in de branche, maar ook over de ontwikkelingen in de werving en selectie processen, onder andere onder invloed van social media.

Corporate referral
Het rapport ‘Social media & arbeidsbemiddeling.Werving & selectie onder druk’ is een mooie schets van een branche, tegen een theoretische en economische achtergrond, geïllustreerd met cijfers en infographics. Bijvoorbeeld cijfers over de rol van social media in het zoekgedrag bij de verschillende leeftijdsgroepen.
De branche wacht forse veranderingen, meldt het rapport, onder meer onder invloed van social media en digitalisering. Bedrijven gaan meer investeren in online corporate referral systems waardoor recruiters en bureaus eerder buiten spel komen te staan. Zeker omdat referrals kwalitief goede resultaten opleveren.
Referral is eigenlijk niets meer is dan het via-via werven. Bedrijven gaan dat steeds meer doen via de netwerken van hun eigen medewerkers (employee referral recruitment) en investeren in tools waarmee hun medewerkers makkelijk hun sociale netwerken in kunnen zetten (social referral recruitment).

Online recruiting
Het rapport geeft ook een mooi inzicht in de actuele ontwikkelingen op het gebied van social media en recruitment. Interessant is bijvoorbeeld het stuk over ‘people aggregators’, een technologie waarmee alle relevante informatie over een persoon op social media sites wordt verzameld. In het rapport (p35) staat een mooi resultaat van TheSocialCV afgebeeld. Social Media Monitors worden hier ook wel voor gebruikt, maar die zijn eigenlijk bedoeld om in social media sites te zoeken naar kandidaten.

Apply via LinkedIn
Facebook probeert ondertussen mensen te verleiden om via apps meer professionele informatie te delen op en met dit van oorsprong in basis privé-socialnetwerk. Maar LinkedIn wordt in het rapport de grote bedreiging voor de sector genoemd. Onder andere vanwege de grote vlucht die ‘Apply via LinkedIn’ neemt. Veel bedrijven omarmen dit concept. LinkedIn kan daardoor in de toekomst nog veel meer diensten op het gebied van online recruitment gaan bieden.

Rapport:
Social media & arbeidsbemiddeling. Werving & selectie onder druk.
ABN AMRO en RecruitmentLab

 

 

 

 

zie voor het totale rapport: http://www.flexnieuws.nl/wp-content/uploads/ABN-AMRO-sectorrapport-2012-Social-media-en-arbeidsbemiddeling.pdf