Referenties tevreden clienten

Citaten uit feedback:

1.
“Ik heb Zabeth leren kennen als lid van een reintegratie werkgroep van 40+ HBO-plus opgeleiden in Leiden in het jaar 2007.

Leden van deze groep, die op zoek zijn naar werk, ontmoeten elkaar wekelijks om elkaar te informeren, te ondersteunen en waar mogelijk te helpen in het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van het solliciteren en het verkennen van de arbeidsmarkt.

Zabeth is iemand met veel kennis op het gebied van reintegratie en sollicitatie- en netwerkbegeleiding. Onder haar begeleiding heeft de groep veel geoefend in de technieken van sollicitatie en netwerkopbouw.


Mijn persoonlijke mening is dat zij een deskundige en geschikte reintegratiecoach is. Ook in het persoonlijke vlak heb ik Zabeth leren kennen als een prettige en vriendelijke vrouw, die er op gericht is om mensen te helpen en te begeleiden’.

drs N.C.(Klaas) Barendregt, oud-burgemeester van Liemeer”

[ prima baan gevonden, zk]

2.
” Ervaringen met Zabeth Kneppers:

In het kader van mijn reïntegratie, heeft Zabeth diverse hulpmiddelen / methodieken aangereikt, waarmee het inzicht in mijn competenties en een gerichtere manier van solliciteren en netwerken duidelijk zijn verbeterd. Tot maart 2008 heeft zij mij begeleid in het kader van het terugkeren in het arbeidsproces.
Vooral het inzetten van strategisch en thematisch netwerken als effectieve instrumenten, heeft zeer waardevolle inzichten en contacten opgeleverd. Daarbij kwam ook het letterlijk in kaart brengen van je persoonlijke netwerk aan de orde.
Andere nuttige praktijkoefeningen zoals het 360 º interview, de elevatorpitch en het competentiespel maakten inzichtelijk waar mijn sterktes, zwaktes en valkuilen lagen.

Als coach is Zabeth goed voorbereid, creatief, vasthoudend en empatisch.

M.A. (Rien) Weststrate, Voorschoten.

[baan gevonden, waarna doorgestroomd naar management functie, zk.]

3.
” Re-integratie in groepsverband
Begeleiding van 40+ /HBO+ particuliere opdrachtgevers d.m.v. oefeningen, analyses en interviews.

  • Resultaat: helder inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen.
  • Uitgewerkt plan om uiteindelijk tot een geambieerde functie te komen, of het opzetten van je eigen ‘loopbaanonderneming’. Dit is figuurlijk en eventueel letterlijk.

Voor een referentiegesprek kunt u mij bellen. 
DJ Smit, juli 2008, Leiden. 

[deze functie is het geworden, evenals het zelfstandig ondernemerschap! (zk)]